Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం  దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తా…

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం.

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం. ఓమ్ ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋ…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాం…

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యా…

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi.

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi. Ardhanarishwara Stotram in Telugu – అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం. చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశ…

Govindashtakam lyrics in Sanskrit.

Govindashtakam – गोविंदाष्टकम् Govindashtakam lyrics written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Sanskrit. Govindashtakam lyrics in Sanskrit. सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् । गोष्ठप्रांगणरिंखणलोलमनायासं परमायासम् । मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् । क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 1 ॥ मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव संत्रासम् । व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् । लोकत्रयपुरमूलस्तंभं लोकालोकमनालोकम् । लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 2 ॥ त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नम् । कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् । वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासम् । शैवं केवलशांतं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 3 ॥ गोपालं प्रभुलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालम् । गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् । गोभिर्निगदित गोविंदस्फुटनामानं बहुनामानम् । गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 4 ॥ गोपीमंडलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभम् । शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्गत धूलीधूसरसौभाग्यम् । श्रद्धाभक्तिगृहीतानंदमचिंत्यं चिंतितसद्भावम् । चिंतामणिमहिमानं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 5 ॥ स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् । व्यादित्संतीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षंतं ताः निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरंतस्थम् । सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 6 ॥ कांतं कारणकारणमादिमनादिं कालधनाभासम् । कालिंदीगतकालियशिरसि सुनृत्यंतं मुहुरत्यंतम् । कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नम् । कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 7 ॥ बृंदावनभुवि बृंदारकगणबृंदाराधितवंदेहम् । कुंदाभामलमंदस्मेरसुधानंदं सुहृदानंदम् । वंद्याशेष महामुनि…

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం. ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః …

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.: విరాటనగరం రమ్యం – గచ్చమానో యుద్ధిష్టిరః అస్తువ న్మనసా దేవీం – దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్. యశ…

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం.

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం. ధ్యానం. నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నా…

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi.

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi. Kalabhairava Ashtakam in Telugu.: దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ ।…

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi.

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi. Sri Surya Ashtakam in Telugu.: శ్రీ సూర్యాష్టకం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర…

%d