Veda Vignanam

Veda Vignanam

Govindashtakam lyrics in Sanskrit.

Govindashtakam – गोविंदाष्टकम् Govindashtakam lyrics written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Sanskrit. Govindashtakam lyrics in Sanskrit. सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् । गोष्ठप्रांगणरिंखणलोलमनायासं परमायासम् । मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् । क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 1 ॥ मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव संत्रासम्…

%d