Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam.

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Namastestu Mahamaye Lyrics in Telugu.:

Sri Mahalakshmi Ashtakam : 

మహాలక్ష్మి అష్టకం.
ఇంద్ర ఉవాచ
నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |
శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 ||

నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి |
సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 ||

సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి |
సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 ||

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని |
మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 ||

ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి |
యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 ||

స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే |
మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 ||

పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి |
పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 ||

శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే |
జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 ||

మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః |
సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా ||

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనం |
ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం ధన ధాన్య సమన్వితః ||

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం మహాశత్రు వినాశనం |
మహాలక్ష్మీ ర్భవేన్-నిత్యం ప్రసన్నా వరదా శుభా ||

ఇంత్యకృత శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణం.

Namastestu Mahamaye Lyrics in Hindi.:

नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तूते || 1 ||

नमस्ते गरूडारूढे कोलासूर भयंकरी ।
सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते || 2 ||

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी ।
सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते || 3 ||

सिद्धीबुद्धूीप्रदे देवी भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ।
मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते || 4 ||

आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ती महेश्वरी ।
योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तूते || 5 ||

स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ती महोदरे ।
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते || 6 ||

पद्मासनस्थिते देवी परब्रम्हस्वरूपिणी ।
परमेशि जगन्मातर्र महालक्ष्मी नमोस्तूते || 7 ||

श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तूते || 8 ||

महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धीमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा || 9 ||

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितः || 10 ||

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रूविनाशनं ।
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा || 11 ||

Namastestu Mahamaye Lyrics in English. :

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Sura Poojithe.
Shankh Chakr Gada Haste Mahalakshmi Namostute । 1 ।

Namaste Garudarudhe Kolasur Bhayankari.
Sarv Paap Hare Devi Mahalakshmi Namostute । 2 ।

Sarvangye Sarvavarade Sarvadusht Bhayankari.
Sarv Duhkh Hare Devi Mahalakshmi Namostute । 3 ।

Siddhibuddhiprade Devi Bhuktimukti Pradayini.
Mantramurte Sada Devi Mahalakshmi Namostute । 4 ।

Adyantrahithe Devi Adyashakti Maheshwari.
Yogaje Yogsambhute Mahalakshmi Namostute । 5 ।

Sthula Sukhma Maharaudre Mahashakti Mahodare.
Mahapap Hare Devi Mahalakshmi Namostute । 6 ।

Padmasana Sthite Devi Parabrahma Swarupini.
Parmesi Jaganmarta Mahalakshmi Namostute । 7 ।

Shwetambardhare Devi Nanalankar Bhushite.
Jagastasthe Jaganmarta Mahalakshmi Namostute । 8 ।

Mahalakshmishtakastotranya: Pathet Bhaktimanarah.
Sarvsiddhimavapnotti Rajya Prapanoti Sarvada । 9 ।

Ek Kale Pathennityam Mahapapvinasanam.
Dwabikalam Yah: Pathennityam Dhana Dhanyam Samanwitah । 10 ।

Trikalam Yah: Pathennityam Mahashatruvinashnam.
Mahalakshmi Bhavenityam Prasanna Varada Shubha । 11 ।

Thank you for watching Sri Mahalakshmi ashtaka stotram.

Please watch to Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Share this post to