Tag Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam.

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam.

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namastestu Mahamaye Lyrics in Telugu.: Sri Mahalakshmi Ashtakam :  మహాలక్ష్మి అష్టకం. ఇంద్ర ఉవాచ నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే…