Tag Narayana Suktam Lyrics

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం : Narayana Suktam Lyrics : ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’…