Tag Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi.

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi.

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi. Lingashtakam lyrics in Telugu.: బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 || దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర లింగమ్ | రావణ దర్ప వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ…